Back to top

Giexpres – Tipsa

La seu de Tipsa a Girona, Giexpres, ens va encarregar el restyling del seu logo. Volien que la marca transmetés dinamisme i parlés per si mateix. I això és el que vam fer.

 

Un cop es va decidir el nou logotip, ens van encarregar el restyling de la seva web i reforçar la comunicació amb campanyes d’E-mail Marketing de manera mensual. I això és el que portem fent fins al dia d’avui.

d
Follow us